Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

18 Mayıs 2011

Çarşamba Toplantısı

Özgür Sevgi Göral

KÜRTLERİN DENEYİMLERİNE KENTSEL BAĞLAMDAN BAKMAK: YAKACIK VE AYAZMA ÖRNEKLERİ

Özet

Türkiye'nin en önemli siyasi ve tarihsel meselelerinden biri olan Kürt sorunu son onbeş yılda artık kentsel bir mesele haline dönüşmüş durumdadır. Hem bütün kentsel tahayyülleri hem de Kürtlerin ve Kürt sorunun ele alınma biçimlerini değiştiren bu durum, özellikle İstanbul'da önemli bir dönüşüme yol açtı. Son 15 yılda, başta İstanbul'un gecekondu mahalleleri olmak üzere kente yerleşen göçmenler, kentsel alanda yeni bir tartışmanın ve pratikler bütünün oluşmasına yol açtı. Tartışma aslında, kimin kentli olduğu kimin ise olmadığına dayalı oldukça kadim bir tartışma. Kürtlerin başta İstanbul olmak üzere Batı'nın büyük kentlerine, zorunlu ya da zorunlu olmayan göçle gelmesi, bu tartışmayı daha önce hiç olmadığı kadar etnikleştirdi. Üstelik Kürt göçmenler, bu sürecin sadece pasif maruz kalanları değil aktif öznesiydiler de. Hem kenti, hem yaşadıkları siyasi ve toplumsal deneyimi hem de bizzat kendilerini değiştirdiler, dönüştürdüler. Bu çalışma İstanbul'un iki gecekondu bölgesinden, Ayazma ve Yakacık örneklerinden yola çıkarak bu dönüşümü anlamaya çalışacaktır.

 

   

 

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 10.03.2014 13:58:06 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi