Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

24 Mart 2010

Çarşamba Toplantısı

Yard. Doç. Dr. Özlem Pusane

TÜRKİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE VE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ

Asker-sivil ilişkileri alanındaki çalışmaların büyük bir çoğunluğu, iç güvenlik tehditlerinin askerin siyasetteki rolünü arttırdığını söyler. Fakat farklı ülkelerin deneyimlerine bakıldığında iç güvenlik tehditlerinin asker-sivil ilişkilerini farklı şekillerde etkileyebildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu araştırmanın yanıt aradığı ana soru iç güvenlik tehditlerinin asker-sivil ilişkileri üzerinde neden farklı etkilere yol açtığıdır.

   

 

Bu çalışmada Türkiye'nin PKK'ya karşı terörle mücadelesinin asker-sivil ilişkileri üzerindeki etkisi 1980'lerden günümüze kadar incelenmiştir. Tehdidin varlığı ve derecesi gibi yapısal etkenlerin askerin siyasetteki rolünü anlamak için yetersiz olduğundan yola çıkarak, asker-sivil ilişkilerinin dinamik bir süreç olduğu ve ancak dinamik değişkenlerle açıklanabileceği gösterilmiştir. İç güvenlik sorunları yaşayan ülkelerde asker-sivil güç dengesini anlamak için iç güvenlik tehditlerinin varlığının yanı sıra siyasi otoritenin gücüne, siyasi liderlerin askerin gözündeki meşruiyetine ve demokratikleşme
konusundaki uluslararası baskılara da dikkat çekilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 10.03.2014 17:06:34 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi