Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

18 Kasım 2009

Çarşamba Toplantısı

Dr. Nurşen Gürboğa

TAŞRADA İKTİDAR, SİYASET VE MEŞRUİYET:
ALANYA BELEDİYESİ 1914-15, 1928-29

Osmanlı İmparatorluğu’nda modern belediye teşkilatı, iktisadi, siyasi, idari ve hukuki dönüşümlerin yoğunlaştığı 19. yüzyılın ikinci yarısında doğdu ve kurumsallaştı. Belediyeler Tanzimat döneminden itibaren önce liman kentleri ve diğer önemli ticaret merkezlerinde, ardından da kentsel hizmet talepleri olmayan küçük taşra şehirlerinde kuruldu. Belediyelerin öncelikle büyük kentlerde kurulması belediyelerin oluşumu ve işlevlerini inceleyen çeşitli çalışmalarda kentsel bir olgu olarak ele alınmasına yol açtı. Bu ise meselenin taşra boyutunun yeterince vurgulanmamasını beraberinde getirdi. Bu konuşmada Akdeniz kıyısında yer alan Alanya gibi küçük bir taşra kasabasında belediye teşkilatının 1914-15 ve 1928-29 yıllarında tutulan meclis karar defterlerinden yola çıkılarak merkezi devlet, yerel seçkinler ve çeşitli halk katmanları arasındaki iktidar ilişkilerine gündelik hayatın seyri içinden bakılmıştır.

  

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 10.03.2016 15:34:46 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi