Research Center for International Relations

Research Center for International Relations

November 23, 2016

Ortadoğu'da Değişen Dengeler ve Türkiye

Konuşmacılar:

Öğr. Gör. Dr. Bora Bayraktar (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Emre Erşen (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Behlül Özkan (Marmara Üniversitesi)

 

Moderatör:

Yrd. Doç. Dr. İbrahim MazlumThis page updated by Research Center for International Relations on 28.11.2016 04:31:19

Research Center for International Relations