Research Center for International Relations

Research Center for International Relations

October 20, 2015

Vatandaşlık Hakkı Olarak Seçimler: Türkiye’de Siyasal Kültür, Demokrasi ve Seçimler

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu,
Sinan Sökmen

Moderatör: Ahmet Demirel

This page updated by Research Center for International Relations on 15.10.2016 21:54:31

Research Center for International Relations