Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Organizasyon Şeması

 

MURCIR, Merkez Müdürü yanında iki Müdür Yardımcısı, yedi üyeli Yönetim Kurulu ve beş üyeli Danışma Kurulundan oluşmaktadır. Merkezimizin organizayon şeması aşağıdaki gibidir:

                                 

 

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 20.09.2016 00:36:58 tarihinde güncellenmiştir.