Çarşamba Toplantısı

Prof. Vemund Aarbakke

Religion, language and violence - Identity Formation in Late Ottoman Macedonia
(Din, Dil ve Şiddet - Geç Osmanlı Döneminde Makedonya'da Kimlik İnşası)

Prof. Aarbakke konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yönetimsel kategoriler, millet sistemi çerçevesinde yarı özerk, komünal örgütlenmeler ve bunların örgütlenme biçiminde dil ve dinin önemine vurgu yaptı. Bu dönemde bütünleştirici bir vatandaşlık kategorisi yoktu ve 19. yy'daki çeşitli çabalara rağmen böyle bir kategori kurulamadı. Aarbakke tartışma bölümünde şu soruları gündeme getirdi. Kategorilerin göreli önemi nedir? Zaman içinde nasil bir değişim gösterirler? Slav, Bulgar-Grekoman-Makedonyali ya da Batı Trakya Türkleri gibi adlandirmaların geçirdiği evreler sözkonusu kimlik inşasının bir süreç olduğunu gösterir ve bu süreç her zaman çok katmanlıdır.


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 18.04.2016 04:19:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM