Çarşamba Toplantısı

Politics of Distinction: Cosmopolitan Elite Networks in The Middle East
(Farklılığın Politikası: Ortadoğu'daki Kozmopolit Seçkin Ağları)
Özlem Altan (Koç Üniversitesi Öğr. Gör.)

Özlem Altan’ın sunumu Kahire, İstanbul ve Lübnan’da yaşayan kozmopolit elit grupların karşılaştırılması hakkında ilginç bir çalışmaya dayanıyordu. Altan’ın yaptığı karşılaştırmanın başka bir boyutu da bu elit grupların Kahire, İstanbul ve Lübnan’da Amerikalılar tarafından kurulmuş üniversitelerden mezun olmasıydı. Sunumun açtığı tartışma alanı yeni soruların ortaya çıkmasına olanak verdi. Bu sorulardan bazıları şunlardı:

  • Ulusötesi elit grupların yerel alandaki konumları ve güç ilişkileri içindeki yeri nedir?
  • Küresel bağlar gündelik hayat, politik ve apolitik alanlarda kendini nasıl gösteriyor?
  • Bu grupların bilgi üretimi, rasyonellik, nesnellik ve politika anlayışları nedir?
  • Hangi düzlemde dünyanın geri kalanındaki kozmopolit elit gruplarla karşılaştırılabilirler?

Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 18.04.2016 03:43:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM