Çarşamba Toplantısı

Prof. Dr. Taner Timur ile “Felsefi İzlenimler” Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Taner Timur ile Marmara Üniversitesi’nde 2005 yılında Felsefi İzlenimler (İmge yay.) adıyla çıkan kitabı üzerine söyleştik. Sayın Timur, Fransa’daki akademik çalışmaları sırasında felsefe ile tanışmasının öyküsünü bizimle paylaştı.

Althusser, Sartre, Foucault ve Derrida’nın düşüncelerindeki ortak sorunsallar ve temalar üzerinde duran Timur bu temalardan “öznellik, öznenin rolü”,”bilişsellik ve özen” (cognitive science), “toplumsal yapı, sınıf çatışması, tarihsel ilerleme anlayışı” üzerinden temel felsefi tartışmalara vurgu yaptı.

Bu tartışmaların yanında ulusal kültür ve bu kültürün felsefenin kavramsal çerçevesine etkisine değinen Timur, Türkiye’de “felsefe ve filozof”un korkuyla karışık bir saygı ile anılmasına da dikkat çekti. 

Tartışma bölümünde Felsefe ve Sosyal Bilimler arasında kurulan ve kurulacak olan köprüler, bilgi ve iktidar ilişkisi, Türkiye’deki aydın ve entelektüel tipolojileri gibi konular gündeme geldi. Sayın Timur ile söyleşimiz biterken çoğumuzun aklında şu cümle kalmıştı: 

“Felsefe harika bir şeydir, fakat dışına çıkabilmek kaydıyla…”

                                                                     


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 18.04.2016 04:00:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM