Publications

Coming soon! Asya-Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar

(New Horizons in Asia-Pacific Studies)

 Ed. Çağdaş Üngör 

 

 

 

 

 

 

Mekan, Kimlik, Güç ve Dış Politika
(Space, Identity, Power and Foreign Policy)
Ed. S. Gülden Ayman
İstanbul: Yalın, 2012

 

 

 

 

 

 

 


Irregular Migration, Informal Labour and Community: A Challenge for Europe
Eds. Erik Berggren, Branka Likić-Brorić, Gülay Toksöz and Nicos Trimikliniotis
Maastricht: Shaker, 2007

 

 

 

 

 

 

 


Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler
(Civil Society and Foreign Policy: New Issues, New Actors)
Eds. Semra Cerit Mazlum and Erhan Doğan
İstanbul: Bağlam, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 


Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden
Eds. Emrehan Zeybekoğlu and Bo Johansson
İstanbul: MURCIR and NIWL, 2003.

Contributors (in alphabetical order):

Alexandra Alund, Anita Gradin, Aylin Akpınar, Belkıs Kümbetoğlu, Bianca Kaiser, Bo Johansson, Carl-Ulrik Schierup, Charles Westin, Günay Göksu Özdoğan, Ingmar Karlsson, Jonas Widgren, Kemal Kirişçi, Maritta Soininen, Masoud Kamali, Nermin Abadan-Unat, O. Can Ünver, Sema Erder, Steven Corliss, Turgay Ünalan.

 

 

 

 

 

 

 


Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar: Göç, Yurttaşlık, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Küresel Adalet ve Güvenlik
(Borderless Issues in International Relations: Migration, Citizenship, Human Rights, Gender, Global Justice and Security)
Eds. Ayhan Kaya and Günay Göksu Özdoğan
İstanbul: Bağlam, 2003.

 

 

 

 

 

 

 


Redefining the Nation, State and Citizen
Eds. Günay Göksu Özdoğan and Gül Tokay
İstanbul: Eren, 2000

 

 

 

 

 

 

 


En Uzun On Yıl:Türkiye'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar
(1990's: The Longest Decade of Turkish National Security and Foreign Policy)
Eds. Gencer Özcan and Şule Kut
İstanbul: Boyut, 1998.

 

 

 

 

 

 

 


Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar
(The "New" Balkans and "Old" Problems)
Eds. Kemali Saybaşılı and Gencer Özcan
İstanbul: Bağlam, 1997.

 

 

 

 

 

 

 


Balkans-A Mirror of the New International Order
Eds. Günay Göksu Özdoğan and Kemali Saybaşılı
İstanbul: Eren, 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This page updated by Research Center for International Relations on 20.05.2019 14:46:40

QUICK MENU