Genel Bilgiler

 

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (MURCIR), uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeler ve tematik çalışmalar hakkında akademik ve entelektüel bir forum oluşturmak amacıyla, dönemin bölüm başkanı Prof. Dr. Kemali Saybaşılı’nın öncülüğünde Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri tarafından 1994 yılında kurulmuştur.

 

                              

                               


Merkez’in temel amaçları, araştırma konularında ulusal ve uluslararası akademik kurumlar ve ağlarla işbirliği yapmak; konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemek; yayın faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetleri desteklemek; Türkiye’deki kamu ve özel sektör kuruluşlarına projeler hazırlamak; ve güncel konular hakkında tartışma platformları oluşturarak genç ve tecrübeli akademisyenlere araştırma olanakları yaratmaktır. MURCIR kuruluşundan bu yana küreselleşmenin etkisiyle hızla değişen uluslararası ilişkiler konularını ele almak üzere birçok farklı akademik çalışma yürütmüştür. Bu bağlamda Balkan çalışmaları, Orta-Doğu çalışmaları, Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası göç çalışmaları, küresel çevre politikaları ve iklim değişikliği, ve Asya-Pasifik çalışmaları Araştırma Merkezi’nin geçmişten günümüze yürüttüğü akademik çalışma alanlarına örnek olarak gösterilebilir.  

MURCIR’in kurucu akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Kemali Saybaşılı’dan sonra, Merkez müdürlüğü görevini sırasıyla Prof. Dr. Şule Kut, Doç. Dr. Esra Çayhan, Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan ve Prof. Dr. Sema Erder yürütmüşlerdir. Prof. Dr. Günay Göksü Özdoğan'ın 2007-2013 yılları arasında ikinci kez Merkez müdürlüğü yapmasının ardından Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum 2013 yılında göreve getirilmiştir. Kasım 2017'den itibaren müdürlük görevini Prof. Dr. Çağdaş Üngör Sunar yürütmektedir.  


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 29.12.2020 12:18:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM