Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

13 Mayıs 2009

Çarşamba Toplantısı

Doç. Dr. Chiara Sebastiani

CITIES AS FOREIGN POLICY ACTORS: THE INTERNATIONAL STRATEGIES OF CITIES
(DIŞ POLİTİKA AKTÖRLERİ OLARAK ŞEHİRLER: ŞEHİRLERİN ULUSLARARASI STRATEJİLERİ)

Doç. Dr. Chiara Sebastiani, Bologna Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde çalışmaktadır.

Sebastiani konuşmasında şehirlerin nasıl uluslararası aktörlere dönüştüklerinden bahsetti. Avrupa’da şehirlerin uluslararası planda yeniden önem kazanmasını, şehir devletlerden ulus-devletlerin kurulma sürecine, oradan da küreselleşmeye uzanan tarihsel arka planı ile anlatan Sebastiani, şehirlerin oynadığı ekonomik role de değindi. Sebastiani konuşmasında İtalya’daki şehirlerden örnekler de verdi. Konuşma dinleyicilerin soruları ve yorumlarla sona erdi.

                                    

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 18.04.2016 01:27:57 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi