Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

15 Mart 2006

Doç Dr. Suavi Aydın

IRKÇILIK, ANTROPOLOJİ VE TÜRKİYE

MURCIR Çarşamba Toplantıları 15 Mart 2006 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Suavi Aydın’ı konuk etti.

Aydın, "Irkçılık, Antropoloji ve Türkiye" başlıklı bir seminer verdi. Seminerde ilk olarak “ırk” kavramının tarihçesi ele alındı. Aydın, ırkçılık ve milliyetçiliğin ilişkilendirilmesi konusundaki sorunlu noktalara dikkat çekti; daha sonra “ırk” kavramının icadında felsefe disiplininin kurduğu ideolojik anlam dünyasının etkili olduğunu, ama bu kavramın biyolojik temelleri için antropoloji disiplininin seferber edildiğini ifade etti.

Ayrıca Aydın, Türkiye’de 1930’lardaki antropolojinin konu edindiği "ırk çalışmaları"nın ve "Türk Tarih Tezi"nin Avrupa’daki kategorizasyonlara bir cevap niteliğinde olduğunu da belirtti.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının soru-cevap bölümünde ırk kavramı ile birlikte etnisite, etnikçilik, küreselleşme, ulus-devlet, homojenleşme ve semantik birlik yaratma gibi temalar gündeme geldi. Bu temalar üzerinden milliyetçiliğin siyasal tarih yazımı ile ilişkisi sorgulandı.

                                   

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 18.04.2016 04:42:11 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi