Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

17 Haziran 2009

Çarşamba Toplantısı

Nesrin Uçarlar

ÇOĞUNLUK İKTİDARI VE AZINLIK DİRENİŞİ: TÜRKİYE'DE KÜRTÇE DİL HAKLARI

Nesrin Uçarlar, Lund Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü doktora öğrencisi ve Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisidir.

Nesrin Uçarlar konuşmasında Türkiye’de Kürtlerin dil hakları üzerindeki tartışmanın aynı zamanda nasıl Kürt azınlık ve Türk çoğunluk arasındaki hiyerarşik karşıtlığın dekonstrüksiyonuna konu olduğundan bahsetti. “Kürt” direnişini post-yapısalcı iktidar anlayışından yola çıkarak incelediği konuşmasında Avrupa’da diyasporadaki ve Türkiye’deki Kürt aydınlarıyla yaptığı görüşmelerden yola çıkarak Kürt linguistik direnişinin “dönüştürücü” yönünden bahsetti. AB coğrafyasında yaşamanın Kürt aydınları üzerindeki etkileri incelenirken diyasporadaki Kürt aydınlarının ulus-üstü bakış konusundaki görüşlerini daha yüksek sesle dile getirdiklerini anlattı. Konuşma katılımcıların soruları ve yorumlarının ardından sona erdi.

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 18.04.2016 00:49:03 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi