Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

11 Mart 2015

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında 20 Yıl

I. Oturum: Sınırlar ve Ötesi: Eski Kavramlar, Yeni Kavrayışlar
Moderatör: Sezgi Durgun

Günay Göksu Özdoğan, Modernleşme Paradigmasından Sapmalar: Ulus İnşasından Rakip Ulusçuluklara?
Ayhan Aktar, Milliyetçilik ve Azınlıklar Üzerine Çalışmak: 1991 – 2015
Ayhan Kaya, Charly Hebdo Katliamı, 11 Eylül İkliminin Sonu: Avrupa’da Toplumsalın ve Siyasalın Geri Dönüşü?
Sema Erder, Türkiye’de Uluslararası Göç Araştırmaları Deneyimi
Suna Gülfer Ihlamur-Öner, Uluslararası Göç Çalışmalarında Yeni Kavramlar ve Tartışmalar


II. Oturum: Bölgesel, Küresel Dönüşümler ve Türkiye
Moderatör: Erhan Doğan

Gencer Özcan, İlk 5 Yılında MURCIR’de Türkiye Dış Politikası Çalışmaları
Büşra Ersanlı, Emre Erşen, Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Çalışmalarının Dünü ve Bugünü
İbrahim Mazlum, 1990’lardan Bu Yana Küresel Çevre Politikası Çalışmaları


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 15.10.2016 21:44:01 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi