Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

31 Ekim 2007

Çarşamba Toplantısı

Christoph Knill

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN EUROPE: THE IMPACT OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND TRADE ON POLICY CONVERGENCE
(Avrupa'da Çevresel Yönetişim: Politika Yakınsamasında Uluslararası Kuruluşların ve Ticaretin Etkisi)

Prof. Dr. Christoph Knill 2003 yılında yürütülen bir araştırmanın bulgularını bizimle paylaştı. Bu araştırmanın odak noktası 24 örnek ülkenin 40 farklı çevre politikası, politika araçları, ticaretle ilintili ya da ilintili olmayan politikaları ve zorunlu ya da gönüllü politikalarının irdelenmesiydi.

                                   

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 18.04.2016 03:24:36 tarihinde güncellenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi