May 28-29, 2015

2nd Workshop on Climate Change Response at the Local Level in Istanbul

2.  İstanbul'da Yerel Düzeyde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalıştayı

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampusu

Düzenleyenler: UFZ, MURCIR
This page updated by Research Center for International Relations on 20.02.2018 10:31:08

QUICK MENU