12-13 Aralık 2007

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) ile İsveç’in farklı üniversitelerinden araştırmacıların ortak inisiyatifi olan IMILCO tarafından (Irregular Migration, Informal Labour and Community) hazırlıkları yapılan uluslararası çalıştay, 12-13 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. İsveç Konsolosluğu’nun desteğiyle düzenlenen çalıştayda göç ve yabancı düşmanlığı temalarının farklı alanlardaki ve ülkelerdeki yansımaları ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve MURCIR Başkanı Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan, toplantının hazırlanma sürecine ve amaçlarına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı ve verdiği destek için İsveç Konsolosluğu’na teşekkür etti. Daha sonra İsveçli araştırmacılar adına Uppsala Üniversitesi’den Bo Johannson kısa bir açılış konuşması yaptı.

 

Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den otuzun üzerinde katılımcının yer aldığı çalıştayda ilk gün iki oturum yapıldı. İlk oturumun açılış konuşmacısı Linköping Üniversitesinden Carl-Ulrik Schierup oldu. Oturumda düzensiz göç olgusunun emek piyasalarına etkisi üzerine yapılan sunumlar dinledi ve bu başlıkta dinleyicilerin sorularıyla tartışma sürdürüldü. Ayrıca, Türkiye, Polonya, İsveç, Kıbrıs, İspanya, Almanya ve Litvanya’dan akademisyenler düzensiz göç olgusunun kendi ülkelerinde nasıl yaşandığını aktaran ülke sunumları gerçekleştirdiler. Bu oturumun konuşmacıları, göç ve emek piyasası teması ekseninde hazırlanmakta olan uluslararası bir projeyi de tartışmalarla geliştirme imkanı buldular. 

İkinci oturumun açılış konuşmasını ise Dublin City Üniversitesi’nden Ronaldo Munck yaptı. Oturumda yabancı düşmanlığı temasını merkeze alan başlıklardaki sunumların dışında İtalya, Türkiye ve Kıbrıs’ta yabancı düşmanlığını analiz eden ülke sunumları yapıldı. Sunumların ardından dinleyicilerin katkıları ve sorularıyla oturum devam etti. Bu oturumda da Avrupa’da yabancı düşmanlığını incelemeyi amaçlayan bir projenin geliştirilmesine yönelik katkılar yapıldı.

 

İkinci gün devam eden çalıştayda ilk gün yapılan tartışmaların ardından çalıştayın iki teması hakkında hazırlanmakta olan projelerin nasıl geliştirileceği tartışıldı.

Çalıştay Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler ve araştırmacıların günümüzde son derece yakıcı bir mesele haline gelen göç, yabancı düşmanlığı gibi konuları tartışılmalarına zemin hazırladı.

Ayrıca bir süre önce kurulan IMILCO ağının farklı biçimlerde sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

 


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 26.03.2019 15:32:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM