Çarşamba Toplantısı

Dr. Yunus Sözen

POPÜLİZM, ANTİ-POPÜLİZM VE DEMOKRASİ:
ARJANTİN’DE PERONİZM DENEYİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Özet

Guillermo O’Donnell’ın 1955-1966 dönemi Arjantin siyaseti için kullandığı ‘imkansız oyun’ tanımı 1983 sonrası son demokratikleşme dönemine kadar genişletilebilir. Arjantin siyasetinin nasıl imkânsız bir oyun haline geldiğinin anlaşılabilmesi için ideolojik-kurumsal bir çerçeveden analiz yapmak gereklidir. Bu analiz çerçevesinde popülizm tartışmasının ve Peronist ideolojinin ana hatlarına değinen Sözen, Peronist dönem (1946-1955) popülizminin hangi koşullarda doğduğu, hangi aktörleri oluşturduğu/şekillendirdiğini detaylandırdı. Peronizmin 1955’e kadar Arjantin siyasetinde konsensüs tesis edemediğini görmekteyiz. Peronizm, 1955 Libertadora darbesi sonrası diğer aktörlerin de istikrarı sağlamasına izin vermemiştir. Peronizm özellikle Türkiye’de Demokrat Parti popülizmi ve 1960 darbesi örnekleriyle karşılaştırmalı olarak incelenebilir.

 

   

Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 27.03.2019 10:27:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM