Çarşamba Toplantısı

Dr. Çağdaş Üngör

ÇİN'İN İKNA SAVAŞI: 
SOĞUK SAVAŞTA PEKİN RADYOSU'NUN TÜRKÇE YAYINLARI

Soğuk Savaş dönemi geleneksel olarak yüksek politika (diplomatik, askeri, stratejik, vb.) perspektifinden incelenmiştir. Oysa bu çatışmanın ana özneleri olan ABD, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti karşıt blokla mücadele ederken, 'kültürel' ikna mekanizmalarına konvansiyonel yöntemlerden daha sık başvuruyordu. Yabancı dildeki radyo yayınları, kitap, dergi ve broşürler bu ikna savaşının önemli unsurları haline gelmişti. ÇHC rejimi, Mao dönemi boyunca (1949-1976) resmi/diplomatik kanallardan ulaşamadığı halklara ulaşmak için yabancı dil yayınlarını kullandı. Çin'in 'barışçı' dış politikasını ve sosyalist devrimin başarılarını dünyaya duyurmakla yükümlü olan Pekin Radyosu 1957'de Türkçe yayınına başladı. Bu konuşmada Pekin Radyosu'nun Türkçe bölümü örneğinden yola çıkılarak, Çin'in Soğuk Savaş yıllarında yabancı dinleyici/okur kitlelerine ulaşmak ve ikna etmek konusunda karşılaştığı güçlükler incelenmiştir.

 


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 27.03.2019 10:29:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM