Çarşamba Toplantısı

Dr. Behlül Özkan

İMPARATORLUKTAN ULUS DEVLETE GEÇİŞTE VATAN

Türkiye ve diğer Ortadoğu ülkelerinde milli kimliğin ve ulus devletin sınırlarının çizilmesi sürecinde vatan kavramı önemli rol oynamıştır. 20’inci yüzyılda İslam toplumlarını modernleşmenin öncülüğünde yeniden şekillendiren yönetici elitler, ümmet ve Darü’l İslam yerine ulus devletin iki başat unsuru millet ve milli vatan kavramlarının bu toplumlara benimsetilmesini ve içselleştirilmesini amaçladılar. Bu sunum Türk milletinin ve bu millete ait bir vatanın oluşturulmasını Osmanlı İmparatorluğunun son dönemini de içine alarak analiz etmektedir. Çok kültürlü ve çok etnisiteli Osmanlı vatan anlayışıyla, ulus devlet kurulması sürecinde Türk vatanının tahayyül edilmesi karşılaştırmalı olarak incelenecektir.


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 27.03.2019 10:28:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM