Bu sunuş Rusya Federasyonunun Türkiye’ye yönelik dış politikasını, Rus ve Türk sivil toplumlarının bu alandaki etkileri üzerinden anlamayı ve anlatmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede önce Türk Rus ilişkilerinin güncel durumu, temel konuların neler olduğu üzerine kısa bir değerlendirme yapılmış, ardından, Rusya Federasyonunun dış politika yapım sürecinin kurumsal yapısı çok kısa olarak analiz edilmiştir.

Sunuşun geri kalan bölümlerinde, Dr.Erhan Doğan, Türkiye-Rusya ilişkilerine dahil olan, bu konuyla ilgilenen Rus, Rus-Türk sivil toplum kuruluşlarını incelemiştir. Söz konusu kuruluşlar neden ve nasıl dış politika yapım sürecine dahil olur; bu kuruluşların etkilerinin sınırları nelerdir, gibi sorular konuşmanın ilerleyen bölümlerinde ele alınmış ve sonuç olarak bu etkinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 26.03.2019 15:32:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM