23 Mayıs 2007

 

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu ile MURCIR’in ortaklaşa düzenledikleri uluslararası “Sivil Toplum ve Dış Politika” konferansı 23 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Konferansta dünyada ve Türkiye’de sivil toplumun dış politikanın oluşumuna ve şekillendirilmesine etkileri tartışıldı. Bu başlıkta ortaya çıkan yeni eğilimler konusunda değerlendirmeler yapıldı. 

İki oturum olarak düzenlenen konferansın ilk oturumu DIF Direktörü ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. S. Gülden Ayman tarafından açıldı. Oturumun ilk konuşmacısı Yard. Doç. Dr. Serhat Güvenç, “Türkiye’deki Düşünce Kuruluşları ve Dış Politika” başlıklı konuşmasında düşünce kuruluşlarının dış politikadaki artan rolüne değindi. Güvenç, devlet organları dışında düşünce kuruluşlarının dış politikada en yetkin kurumlar olarak kabul gördüğünü ve bu nedenle dış politika konusunda söz söylemek isteyenlerin bunu daha çok düşünce kuruluşları kanalıyla yapmaya başladıklarını söyledi. Güvenç’ten sonra konuşmasını yapan TÜSİAD’ın Washington ofisinden Abdullah Akyüz, düşünce kuruluşlarını sivil toplum örgütü olarak nitelendirmenin doğru olmadığını vurguladı. Sivil toplum örgütlerinin dış politikanın şekillenmesinde etkinliğinin sınırlılığına işaret eden Akyüz, bunun da Türkiye’de TBMM’nin dış politika oluşumunun dışında kalmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi. İlk oturumun son konuşmacısı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum ise “Uluslararası Çevre Politikası ve Çevre Sivil Toplum Kuruluşları” başlıklı konuşmasında çevre konusunda etkin olan sivil toplum kuruluşlarının devletin tekelinde görülen uluslararası çevre politikasında bir güç kaymasına yol açıp açmadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı tartışma bölümüne geçildi.

   

İkinci oturum ise oturum başkanı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Erhan Doğan’ın ilk konuşmacı Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayhan Kaya’ya söz vermesiyle başladı. Kaya, “Çerkes Diasporası ve Türk Dış Politikası” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin özellikle Kafkasyalı farklı etnik gruplara yaklaşımının Rusya gibi ülkelerle ilişkisinden etkilendiğini belirtti. Kaya’dan sonra konuşan Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi Başkanı Kenan Soyak, Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik temasın olmadığı bir ortamda kendilerinin bir sivil toplum örgütü olarak iki ülke ve iki halk arasındaki teması nasıl kurduklarına dair örnekler verdi. Son olarak “Türkiye’nin Avrupa Birliği Siyasetine Sivil Toplumun Katılımı” başlıklı konuşmasını yapan Yard. Doç. Erhan Doğan ise sivil toplumun dış politika oluşumuna hangi kanalları kullanarak etkide bulunmaya çalıştığını anlattı. Konuşmacıların sunumlarını bitirmelerinin ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde konuşmacılara iletilen soruların yanıtlanmasıyla konferans sona erdi.


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 26.03.2019 15:31:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM