1-3 Aralık 2005

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) ile İsveç Ulusal Çalışma Yaşamı Enstitüsü’nün (NIWL) ortak inisiyatifi olan IMILCO’nun (Irregular Migration, Informal Labour and Community) düzenlediği, İsveç Konsolosluğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe (Avrupa’da Düzensiz Göç, Enformel Emek ve Topluluklar) başlıklı uluslararası toplantı, 1-3 Aralık 2005 tarihinde, Armada Otel’de gerçekleştirildi.

   

 

Toplantının açılış töreni Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tunç Erem’in konuşması ile başladı. Açılış konuşmasını yapanlar arasında İstanbul’daki İsveç Başkonsolosu Dr. Ingmar Karlsson ve AB Komisyonu eski üyesi ve Göç’ten Sorumlu eski İsveçli Bakan Sayın Anita Gradin vardı. Ardından NIWL temsilcisi ve IMILCO Projesi’nin yürütücülerinden Prof. Dr. Carl-Ulrik Schierup konuklara hitap etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sema Erder, davetlilere seslendiği açılış konuşmasında uzun süren bir çabanın ürünü olan toplantının konusu, işleyişi ve içeriği hakkındaki bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

"Temel" Konuşmacılar

Toplantıda, kendi konusunda uzmanlaşmış iki konuşmacı “temel konuşmacı” olarak bulunuyordu. Prof. Dr. Ronaldo Munck (Dublin City University) ve Prof Dr. Grete Brochmann (University of Oslo) kendi perspektiflerinden düzensiz göç olgusunun uluslararası alanda oluşturduğu çeşitli etki ve tepkilere değindiler.

Her iki konuşmacı da “uluslararası göç” konusundaki temel yaklaşımlar hakkında yorumlarını aktardılar.

 

 

İki gün süren toplantı, birbirine paralel yürüyen oturumlar ile devam etti. Yaklaşık 15 ülkeden 85’i aşkın kişinin katıldığı toplantıda 37 tebliğ sunuldu. Toplantının ana temaları, paralel olarak yürüyen dört ayrı oturumda ele alındı. IMILCO’nun çalışma konularına göre yapılandırılan toplantının oturum başlıkları şunlardı:

 1. Düzensiz Göç ve Değişen Göç Sistemi: Göç Yönetimi, Sığınma Rejimleri ve Gelişme Politikaları

 2. Düzensiz Göç ve Avrupa Emek Piyasasının Enformelleşmesi: Üretim, Refah ve Emek Piyasası Rejimleri Hakkında Karşılaştırmalı Perspektifler

 3. Düzensiz Göç ve Sivil Toplum: Göçmen Ağları, Sivil Organlar ve STK’lar

 4. Düzensiz Göç ve Popülizm, Yabancı korkusu, Demokrasi ve Vatandaşlık

   

 

Türkiye’li ve Avrupalı Akademisyenleri ortak bir platformda buluşturan, çalışmalarını ve fikirlerini paylaşmalarına, kendi aralarında tartışmalarına aracılık eden toplantının dinleyicileri arasında Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden gelen göç konusunda araştırma yapan akademisyenlerin yanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de olması toplantının önemli kazanımlarından biri oldu.

Toplantıda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, üyelik müzakerelerinin önemli bir gündem maddesini oluşturacak uluslararası göç konusunun, Türk ve Avrupalı akademisyenler tarafından tartışılması, bilgi alışverişinin ve işbirliğinin başlamış olması çok önemli bir gelişme olarak kaydedilmiştir.

Toplantı, göç konusundaki önemli uluslararası akademik ağlardan biri olan IMILCO’nun önümüzdeki dönem alacağı şeklin ve yönelimlerin saptanması açısından da belirleyici bir etkinlik oldu. 2005 yılında düzenlenen bu üçüncü toplantıyı, önümüzdeki dönemde yeni toplantılar ve ortak araştırma projelerinin izlemesi ve bu verimli işbirliğinin devam etmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

Genel olarak IMILCO iletişim ağının genişlemesi konuşuldu; AB’ye üye olmayan çevre ülkeleri de içine alacak bir IMILCO ilişkiler ağı oluşturulmasından söz edildi. Gelecek araştırma projelerinin ve toplantılarının planlanması için karşılıklı görüş bildirildi. Toplantıda sunulan bildirilerden bazılarının seçilmesi ve bu seçkinin kitaplaşması için çalışmalara başlandı.

Kapanış bölümünde toplantının tartışma konuları hakkında genel bir değerlendirme yapıldı ve toplantı, ileride yapılacak etkinliklerin sürmesi ve tartışma platformlarının çoğalması dileğiyle sona erdi.

 

 


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 26.03.2019 15:33:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM