30 Mart 2011

Panel

TÜRKİYE’DE KADININ YAŞAM HAKKI: HUKUK VE SİYASET

Moderatör:

Büşra Ersanlı
(Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Konuşmacılar:

Çiğdem Aydın
(Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı)

Zozan Özgökçe
(Van Kadın Derneği (VA-KAD) gönüllüsü)

Ayfer Erel
(Şefkat-Der Başkanı)

Ilgın Kınık
(Öğrenci, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

MURCIR, 2011 yılının ilk Çarşamba Paneli’ni Anadoluhisarı Kampusunda gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Türkiye’de Kadının Yaşam Hakkı: Hukuk ve Siyaset” başlığı altında gerçekleştirilen panelde kadının yaşam hakkının hukuki ve siyasi boyutları konuşmacılar tarafından ele alındı.

Prof. Büşra Ersanlı, panelin açılış konuşmasında, ülkemizde kadınların seçim yoluyla oluşan karar mekanizmaları kadar, bürokrasi gibi atanma yoluyla oluşan kurumlarda da yetersiz temsil edildiğine değinerek sözü konuşmacılara bıraktı.

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Çiğdem Aydın, genel anlamda Türkiye’de kadınların siyasette yetersiz temsiline değindikten sonra 12 Haziran 2011’de gerçekleşecek genel seçimler öncesinde izleyecekleri “275 Kadın Milletvekili” sloganı ile lanse edilen parite (denklik) siyaseti üzerinde durdu. Kadının temsilini arttırmanın iktidara bakış açısının değişiminden geçtiğini vurgulayan Aydın, iktidarın kadınlar ve erkekler tarafından ortak kullanılmasının elzem olduğunu ifade etti. Hâlihazırda seçmenlerin, siyasi partilere nazaran bu değişime daha sıcak baktıklarını belirten Aydın, dünyada kadın temsilinin yüksek olduğu parlamentoların, insan hak ve özgürlükleri noktasında daha ileri bir duruş sergilediklerini, dolayısıyla siyasette kadın temsilinin artışının ülkemizin özgürleşmesine de yapacağı katkının göz ardı edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Van Kadın Derneği (VA-KAD) gönüllüsü Zozan Özgökçe, kadınların yaşam hakkını savunan bir sivil toplum örgütünün üyesi sıfatıyla, yaşam hakkı ihlal edilmiş kadınların yargı kurumlarında yaşadıklarına dair ayrıntılı gözlemlerini paylaştı.

Şefkat-Der Başkanı Ayfer Erel, kadınların maruz kaldığı aile içi şiddetin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun, kadınları korumakta nasıl yetersiz kaldığını örnek olaylarla açıkladı.

Bölümümüz öğrencisi Ilgın Kınık da konuşmasında mevcut cinsiyet eşitsizliğinin kadınlar kadar erkeklere de zarar verdiği tespitinde bulunarak, en başta gelenek olmak üzere çeşitli toplumsal kurumların yanı sıra medyanın da erkek egemen olması dolayısıyla kadının özgürleşmesinin önünü tıkamakta olduğuna dikkat çekti.


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 29.02.2016 16:41:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM