IMILCO

 

Tarihçe:

IMILCO “International Migration, Informal Labour and Community in Europe: Swedish-Turkish Initiative for Research and Policy” (Avrupa’da Uluslararası Göç, Düzensiz Emek ve Topluluklar: İsveç-Türk Araştırma ve Politika Geliştirme İnisiyatifi) inisiyatifinin temelleri, NIWL (National Institute for Working Life, Norrköping) ve MURCIR arasında göç ve emek piyasası üzerine ortak bir çalışma yürütmek amacıyla işbirliğine gidilmesi ile atılmıştır. İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 19-20 Nisan 2002’de İstanbul’da Türkiye ve İsveç’ten akademisyenlerin yanı sıra, aralarında STK ve uluslararası örgüt temsilcilerinin de bulunduğu 40 kadar davetlinin katılımıyla düzenlenen uluslararası çalıştayda sunulan İngilizce bildiriler daha sonra M.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrehan Zeybekoğlu ve NIWL Proje Direktörü Bo Johansson tarafından derlenerek kitap haline getirilmiştir. Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden başlıklı kitap İsveç Başkonsolosluğu’nun katkısıyla basılmıştır.

Türkiye’nin AB’ye üyeliğine adaylığı çerçevesinde önemli konulardan biri haline gelen uluslararası göç olgusu beraberinde düzensiz göçte artış, enformalleşme ve emek piyasasının toplumsal cinsiyet ve etnik temellerde bölünmesi olgusunu gündeme getirdiğinden Türk-İsveç işbirliğinin bu konulara odaklanarak ve konuyla ilgili Avrupa’daki diğer uzmanların katılımına açılarak sürdürülmesi kararı alınmıştır. Bu kararlılığın bir sonucu olarak 16 Ekim 2003 tarihinde İsveç, İngiltere, Almanya ve İtalya’dan akademisyenlerle Türkiye’den Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi mensubu öğretim üyeleriyle milletvekili ve siyasal parti temsilcileri, yüksek bürokratlar, sivil toplum kuruluş üyeleri, yabancı araştırma kuruluşları mensupları, uluslararası örgüt temsilcilerinin dahil olduğu 80 kadar katılımcının davetli olduğu bir konferans ve 17 Ekim 2003 tarihinde sadece akademisyen ve araştırmacıların katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.

MURCIR merkezi ve NIWL’in işbirliği ile düzenlenen bu uluslararası konferansın çalışmaların sonu değil, başlangıcı olması kararı uyarınca 17 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen dört çalıştay grubu belirlenmiştir:
1. Değişen sosyal refah, göç ve sığınmacılık rejimleri
2. İnsan ticareti ve kaçakçılığı
3. Yeni etnik bölünmeler, göçmen dayanışma ağları ve toplulukları
4. Populizm, demokrasi ve sosyal vatandaşlık

27 Ocak 2004 tarihlerinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Toplantı Salonu’nda MURCIR, NIWL, TÜGA (Türkiye Göç Araştırmaları Ağı) ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’ndan katılımcıların olduğu küçük çalışma toplantısında IMILCO inisiyatifinin oluşturulmasına ve bu inisiyatifin zaman içerisinde bir akademik ağa dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bu toplantıda ayrıca 17 Ekim 2004’de düzenlenen çalıştaylarda oluşturulan çalışma gruplarının, Türkiye ve yurtdışından konuyla ilgili akademisyenlerin katılımı ile genişletilmesi ve bu çalışma gruplarının oluşturacakları çalışmaların 2005 sonbaharında Türkiye’de düzenlenmesine karar verilen uluslararası göç konferansında sunulması hedefi belirlenmiştir. Bu hedef uyarınca Türkiye ve yurtdışında göç konusunda çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin yayınları hakkında bilgiye ulaşılabilecek bir veritabanı oluşturulmuştur.

8 Kasım 2004 tarihinde kullanıma açılmış olan ve düzenli olarak güncellenen bu veritabanında hem göç konusunda çalışan Türk ve yabancı araştırmacılar hem de Türkiye’deki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çalışan akademisyenler yer almaktadır. Veritabanından akademisyenlerin kısa özgeçmişleri ve yayınlarına ilişkin bilgilere ulaşmak mümkündür. MURCIR veritabanı kullanıcılarının katkılarıyla yeni kayıt eklenmesi ve mevcut bilgilerin güncellemesine de açıktır.

Toplantılar, Çalıştaylar ve Projeler:

IMILCO Inisiyatifi kapsamında 15 Ekim 2004 tarihinde Stockholm, İsveç’te MURCIR, NIWL, TUGA’dan katılımcılar ve bazı Türk ve yabancı akademisyenlerin hazır bulunduğu “International Migration, Informal Labour and Community in Europe” (Avrupa’da Uluslararası Göç, Düzensiz Emek ve Topluluklar) konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda katılımcıların sunumlarının yanı sıra 2005 sonbaharında Türkiye’de düzenlenecek uluslararası göç konferansının gündemi, konferansa dek yapılacak çalışmalar ve konferansa daha geniş katılım için yapılması gerekenler tartışılmış ve belirlenmiştir.

2005 yılında 1-2 Aralık tarihlerinde İstanbul Armada Otel’de "International Migration, Informal Labour and Community in Europe" konulu bir IMILCO çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştayda sunulan bildiriler Irregular Migration adı ile kitaplaştırılmış ve Shaker Verlag tarafından basıma hazırlanmıştır.

2006 yılında 2-3 Haziran tarihlerinde ise İstanbul İsveç Konsolosluğu Oditoryumunda yapılan toplantıda IMILCO’nun geleceği tartışılmış ve şimdiye dek oluşturulan çalıştay gruplarından doğan iki yeni proje ortaya çıkmıştır. Her iki proje de IMILCO’nun ürünüdür:

1. SALTSA
2. EUROMIX: AB çerçeve programı kapsamında FP7 projesi olarak tasarlanmıştır. Avrupa’daki ve dünyanın farklı bölgelerinde görülen yeni sağcı, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar üzerine karşılaştırmalı bir araştırma projesidir. Ana temaları, "Yabancı Korkusu, Entegrasyon, Medya , Siyasi Partiler ve Zenofobik Söylemler ve Eğilimler"dir.

2006 yılında 14-15 Aralık tarihlerinde Armada Otel’de IMILCO toplantısı gerçekleşmiştir. Bu toplantının başlığı: "Avrupa Birliği Genişleme Süreci, Enformal Ekonomi ve Yeni Göç Alanları" olarak belirlenmiştir. Bu toplantının tartışma konuları kısaca şöyle ifade edilebilir: "Yeni AB Ülkeleri, Aday Ülkeler ve Avrupa’nın Yeni Komşuları ve Göç".

2007 yılında EUROMIX ve SALTSA projelerinin pekiştirilmesi ve her iki ekipte yer alan araştırmacıların bir araya gelmesi amacıyla Istanbul’da bir IMILCO toplantısı planlanmaktadır.

IMILCO’nun kurucu partnerlerinden olan NIWL kurumunun 2006 yılında İsveç hükümetinin kararıyla kapatılması üzerine MURCIR ve İsveçli araştırmacılar IMILCO inisiyatifinin devam etmesi için yeni platformlar yaratmaya devam etmektedir. Bu bağlamda MURCIR, yeni işbirliği fırsatlarını da değerlendirmeyi ve yeni projelere katılmayı hedeflemektedir.

 


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 26.03.2019 15:33:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM