Çarşamba Toplantıları ve Seminerler

11 Mart 2020

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J. P. Singh ''Türkiye - Hindistan İlişkileri'' konulu bir sunuş gerçekleştirdi.

>> Daha Fazla Bilgi


3 Mart 2020

Doç. Dr. Evren Balta'nın katılımı ile ''Bir Mülkiyet İlişkisi Olarak Vatandaşlık'' konulu Çarşamba Toplantısı yapıldı.

>> Daha Fazla Bilgi


18 Aralık 2019

Dr. Muzaffer Şenel ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Politikası: Fırsatlar ve Meydan Okumalar'' konulu bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


11 Nisan 2019

Nicholas Danforth "U.S. Attitudes toward Turkish Democratization: A View from the State Department Archives (1945-1960)" başlıklı konuşmasını Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


20 Şubat 2019

Doç. Dr. Münevver Cebeci, "İdeal Güç Avrupa ve Arap İsyanları" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


12 Aralık 2018

Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, "Brexit ve Avrupa Birliği'nin Geleceği" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


31 Ekim 2018

Dr. Öğretim Üyesi Hazal Pabuççular, "Savaş ya da Barış: İki Savaş Arası Dönem Türk Dış Politikasında Oniki Ada (1923-1939)" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


17 Ekim 2018 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda Doktora ve Yüksek Lisans Öğrenci Semineri düzenlendi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


16 Mayıs 2018

İlkem Altıntaş, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Reformu ve Türkiye'nin Yargı Sistemine Etkileri" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


12 Nisan 2018

Dr. Pınar Akpınar, "Arap Baharı Sürecinde Arabulucuğun Limitleri: Suriye Vakası" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


21 Mart 2018

Dr. Patrik Meyer, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki İddiaları: Endonezya'nın Cevabı" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


28 Şubat 2018

Dr. Semih Çelik, "Mesele Üç Beş Ağaç mı? 19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu'da İklim Değişikliği, Kıtlar ve Toplumsal Tepkiler" başlıklı bir sunuş yaptı.  

 

>> Daha Fazla Bilgi


15 Şubat 2017

Prof. Dr. Serhat Güvenç, "Türkiye'nin Uluslararası Konumu: Büyüklük ve Yalnızlık Üzerine" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


17 Mayıs 2016

Hatice Deniz Genç ve Merve Özdemirkıran, "Suriye Göçüne Yerelden Bakmak: İstanbul Muhtarları Üzerine Bir Çalışma" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


12 Mayıs 2016

Doç. Dr. Salih Bıçakcı "Uluslararası Kaos'tan Düzen'e Siber Güvenlik" konulu konuşmasını yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


23 Mart 2016

Doç. Dr. Itır Toksöz "Peace Studies in Theory and Practice From an International Relations Perspective: Syria, Refugees and Beyond" konulu bir seminer verdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


18 Mart 2016

Prof. James A. Thurber, "Elections and Political Polarization in the United States of America" konulu bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


7 Mart 2016

Doç. Dr. Oxana Kharitonova "Do Institutions Really Matter for Democracy? Presidential Powers in Comparative Perspective Turkey vs Post-Soviet States" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


1 Mart 2016

Dr. Uygar Özesmi "Gezegenin Geleceği için Türetim Ekonomisi" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


 23 Aralık 2015

Mikheil Svanidze, "Effects of Regime Change in the Power Structures of the Regional Elites in Georgia: Historical Sociological Analysis of Two Cases" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


 4 Haziran 2014

Prof. Dr. Ajay Patnaik ve Yrd. Doç. Dr. Rajan Kumar "BJP Yönetiminde Hindistan Siyaseti" ana başlığı altında, "Hindistan'da Sağ Siyasetin Yükselişi" ve "Hindistan Dış Politikası: Süreklilikler ve Değişiklikler" konulu konuşmalar yaptı.


7 Mayıs 2014

Dr. Meysham Badamchi "Şeriat, Anayasacılık ve Kamusal Akıl: İran'ın Devrim Sonrası Anayasasının Eleştirel Bir Değerlendirmesi" konulu bir seminer verdi.

>> Daha Fazla Bilgi 


30 Nisan 2014

Osman Savaşkan "AKP'nin Müteahhitleri: Yerel Yönetimler, Kentsel Altyapı Yatırımları ve Sermaye Birikim Sürecinin Yeni Dinamikleri" konulu bir seminer verdi.


26 Mart 2014

Doç. Dr. Erhan Doğan "Türkiye Politikaları Örneği Çerçevesinde Rusya Federasyonu'nda Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisi" konulu bir konuşma yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi 


5 Mart 2014

Mikheil Svanidze (Tiflis İlia Üniversitesi Doktora öğrencisi) "Bağımsız Gürcistan'da Kamusal Alanı Konumlandırma: Siyasi Pratikler, Çekişmeler ve Bakış Açıları" konulu bir konuşma yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


06 Kasım 2013

Yard. Doç. Dr. Emre Erşen "Türk Dış Politikası ve Şanghay İşbirligi Örgütü" konulu bir konuşma yaptı.


23 Ekim 2013

Sevil Turan, "Ekoloji Siyaseti" başlıklı bir konuşma yaptı.


24 Nisan 2013 

Prof. Dr. James M. Connelly, "Çevre Vatandaşlığının Yolunu Açabilir mıyız?" başlıklı bir seminer verdi.


10 Nisan 2013 

Can Nacar "Geç Osmanlı İstanbul'unda Reji: Tekel Tütün İşçileri" başlıklı bir seminer verdi.


13 Mart 2013

Muhammed A. Ağcan, "Uluslararası Siyaset Teorisinde Evrensellik ve Farklılık Sorunu: Immanuel Kant ve Eleştirel Teori" başlıklı bir seminer verdi.


20 Şubat 2013

Yard. Doç. Dr Murat Yeşiltaş (Sakarya Üniversitesi) "Türkiye'yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye'de Ordu" başlıklı bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


27 Aralık 2012

Yard. Doç. Dr. Emre Sencer (Knox College) "Geçmiş, kaldırıldığı, goruntu İdeoloji ettik: Yeniden okuma AKP Söylemde History" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


12 Aralık 2012

Dr. Evren Balta Paker ve Dr. Özlem Altan Olcay "Market for Citizenship: Transnational Citizenship Practices of Turkish Elites" başlıklı bir konuşma yaptılar.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi 


5 Aralık 2012

Dr. Gülay Yılmaz Diko (Marmara Üniversitesi - Misafir Öğretim Üyesi) "Askerin Yeni Bir Tür: Erken Modern Osmanlı Şehirleri Kentsel Yaşam Yeniçeriler" Konulu Bir Seminer verdi.

>> Daha Fazla Bilgi


16 Mayıs 2012

Dr. Angelos Giannakopoulos ve Dr. Konstadinos Maraş (Tübingen Üniversitesi), "Uluslararası İlişkilerin Önemli Bir Boyutu Olarak Yolsuzluğun Önlenmesi" Başlıklı Bir Konuşma yaptılar.


2 Mayıs 2012

Öğr. Gör. Baran Uncu (Marmara Üniversitesi) "Küreselleşmenin Etkisinde Siyasal İttifaklar: Bergama Hareketinin Siyasal Partilerle Bağlantıları" Başlıklı Bir Konuşma Yaptı.


8 Nisan 2012

Yard. Doç. Dr. Tuba İnal (İzmir Üniversitesi) "Savaşta Tecavüz: Kadının Çifte Mağduriyetinde Ataerkillik Ile Tecavüzcünün İşbirligi" Konulu Bir Seminer verdi.


4 Nisan 2012

Erman Ata Uncu (Radikal Gazetesi) "Yeni Türkiye Sinemasında Taşra" Başlıklı Bir Konuşma Yaptı.


21 Mart 2012

Dr Doğan Gürpınar (Sabancı Üniversitesi) "II. Abdülhamid Döneminde Hariciye Nezareti Diplomatlar "konulu Bir seminer verdi ettik.


8 Haziran 2011

Prof. Francesc Serra Massansalvador (Barcelona Otonom Üniversitesi), "Farkli Avrupa Ülkelerindeki Azınlık Politikaları: İspanya ve Türkiye Örnekleri" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi 


1 Haziran 2011
Yard. Doç. Dr Murat Koraltürk (Marmara Üniversitesi) "Avukatlığın Türkleştirilmesi: 1924'te İstanbul Barosu'nda Gerçekleşen Tasfiye" başlıklı bir konuşma yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


18 Mayıs 2011
Özgür Sevgi Göral (EHESS) "Kürtlerin Deneyimlerine Kentsel Bağlamdan Bakmak Yakacık: Ayazma Örnekleri" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


4 Mayıs 2011
Dr. Tuba Demirci "Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde Osmanlı Müslüman Aileleri Özel Reformu" başlıklı bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


20 Nisan 2011
Dr. Yunus Sözen (Bahçeşehir Üniversitesi) "Halkçılık, Anti-halkçılık, Demokrasi: Arjantin'de Peronizm Deneyiminin Karşılaştırmalı Analizi" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


6 Nisan 2011

Sefer Güvenç "Lozan Mübadilleri Vakfı Örneği Türkiye Yunanistan'da Mübadillerin Örgütlenmesi" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


26 Ocak 2011
Doç. Dr. Ahmet Demrel (Marmara Üniversitesi) "Tek Parti Döneminde Seçilen Milletvekillerinin Profili" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


2 Haziran 2010

Yard. Doç. Dr. İbrahim Mazlum (Marmara Üniversitesi) moderatörlüğünde "Turkey's Environmental Agenda on the World Environment Day" başlıklı panel gerçekleştirildi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


26 Mayıs 2010

Yard. Doç. Dr. Erhan Doğan (Marmara Üniversitesi) "Uluslararası Seyahati Kısıtlayan Vize Uygulamalarının, Türk Vatandaşlarının Seyahat Davranışları Eğilimleri Üzerindeki Etkileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


25 Mayıs 2010

Dr. Nurşen Gürboğa (Marmara Üniversitesi) moderatörlüğünde "Problems and Political Participation of the Youth" başlıklı bir panel gerçekleşti.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


28 Nisan 2010

Dr. Aude Signoles (Galatasaray Üniversitesi) "Filistin'de Hamas Yönetimi" konulu bir seminer verdi.

>> Daha Fazla Bilgi


21 Nisan 2010

Dr. Behlül Özkan "İmparatorluktan Ulus Devlete Geçişte Vatan" konulu bir konuşma yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


7 Nisan 2010

Öğr. Gör. Dr Özgür Üşenmez (Marmara Üniversitesi) "Türkiye'de Solda Alternatif Arayışları" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


24 Mart 2010

Yard. Doç. Dr Özlem Pusane (Işık Üniversitesi) "Türkiye'de İç Güvenlik Sorunları Asker-Sivil İlişkileri" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


10 Mart 2010

Prof. Dr. İSENBİKE Togan (TUBA Üyesi) "İç Asya Tarihine Yaklaşımlar" başlıklı bir konuşma yaptı.


24 Şubat 2010

Dr. Abel Polese (Edinburg Üniversitesi) "Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Renkli Devrimler" başlıklı bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


16 Aralık 2009 

Dr. Suna Gülfer Ihlamur (Marmara Üniversitesi) "İtalya'daki Romen Ortodoks Kiliseleri: Romen-italyan Ulus-ötesi Ortodoks Alanının İnşası" konulu bir seminer verdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


2 Aralık 2009

Doç. Dr Serhat Güvenç (İstanbul Bilgi Üniversitesi) "Türkiye Dış Politikası'nın Yeni Yüzleri: Düşünce Kuruluşları" konulu bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


18 Kasım 2009

Dr. Nurşen Gürboğa (Marmara Üniversitesi) "Alanya Belediyesi 1914-1915, 1928-1929 Taşrada İktidar, Siyaset, Meşruiyet" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


4 Kasım 2009

Dr. Çağdaş Üngör (Marmara Üniversitesi) "Çin'in İkna Savaşı: Soğuk Savaşta Pekin Radyosu'nun Türkçe Yayınları" başlıklı seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


21 Ekim 2009

Dr. Alper Kaliber "Türkiye Bir Modernleşme Sorunsalı Olarak Avrupalılaşma" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


17  Haziran 2009

Nesrin Uçarlar, "Çoğunluk İktidarı ve Azınlık Direnişi: Türkiye'de Kürtçe Dil Hakları" başlıklı bir sunuş yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


10  Haziran 2009

Yard. Doç. Dr. Charles Sabatos, "Turkish Images in Central European Literature and Popular Culture" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


3 Haziran 2009

Prof. Dr. H. Neşe Özgen "Sınırları İnsanların Zihninden Okumak: Bir Örnek Sunum Olarak Zihin Okumaları" konulu konuşmasını yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


13 Mayıs 2009

Doç. Dr. Chiara Sebastiani "Cities as Foreign Polict Actors: The International Strategies of Cities" konulu bir seminer verdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


6 Mayıs 2009

Prof. Dr. Korel Göymen, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Yönetişim Dinamikleri" konulu bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


4 Mayıs 2009

Tan Oral, "Mizah ve Siyaset" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi

 

29 Nisan 2009

Dr. Şükrü Yazğan "Kriz ve Kaos: Toplumsal Düzenlerde Krizin Doğrusal Olmayan Dinamikleri" konulu konuşmasını yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


27 Nisan 2009

Cangül Örnek "ABD Arşivlerinde 1950’ler Türkiyesi" konulu bir seminer verdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


15 Nisan 2009

Orhan Kemal Cengiz "Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Macerası Işığında, İnsan Hakları, Derin Devlet ve Zihniyet Dünyamız" konulu bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


18 Mart 2009

Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu "93 Harbinden Günümüze Bulgaristan'da Göç ve Metruk Köyler" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


11 Mart 2009

Prof. Dr. Fransesc Serra Massansalvador "Transition in Spain: Towards a New Kınd of a State?" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


18 Şubat 2009

Dr. Abel Polese, "Nationbuilding in Ukrain after 1991: Building or Destroying the Ukranian Nation?" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


13 Kasım 2008

Prof. Dr. Ronal W. Pruessen "ABD Seçimleri ve ABD Dış Politikası" konulu konuşmasını yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


12  Kasım 2008

Yard. Doç. Dr. Zeynep Gambetti, "Neoliberal İktidarın Bir Çehresi Olarak Kriz ve Şiddet" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


5 Kasım 2008

Dr. Ebru Oğurlu "Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde Macaristan, Polonya Ve Çek Cumhuriyeti’nde Yurttaşlık Kavramının Yeniden Yapılandırılması" konulu konuşmasını yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


30 Nisan 2008

Öğr. Gör. Dr. İdil Tunçer Kılavuz "Understanding Violent Conflict: A Comparative Study of Tajikistan and Uzbekistan" konulu bir seminer verdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


12 Mart 2008

Öğr. Gör. Dr. Nurşen Gürboğa, "Compulsory Labor Regime in the Zonguldak Coal Field: The RPP Paternalism and Petitions of the Zonguldak People, 1940-1947" konulu bir konuşma yaptı.

>> Daha Fazla Bilgi


16 Ocak 2008

Arş. Gör. Zuhal Mert "Tasvir-i Efkar Ve Tan Gazetelerinde 1940 Yunan-İtalyan Savaşı" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


31 Ekim 2007

Christoph Knill "Environmental Governance in Europe: The Impact of International Institutions and Trade On Policy Convergence" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


24 Ekim 2007

Berch Berberoğlu, "The Dynamics of Globalisation and its Impact in the 21st Century" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


9 Mayıs 2007

Enis Rıza, "Belgesel Sinemacılık ve Siyaset" konulu bir seminer verdi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


16 Nisan 2007

Joost Lagendijk, "Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


14 Mart 2007

Dr. Irene Banias "Access to Justice Project" konulu konuşmasını yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


21 Şubat 2007

Öğr. Gör. Dr. Özlem Altan "Politics of Distinction: Cosmopolitan Elite Networks in The Middle East" konulu bir seminer verdi.

>> Daha Fazla Bilgi


17 Ocak 2007

Akın Özçer, "Çoğul İspanya: Anayasal Sistemi ve Ayrılıkçı Terörle Mücadele Yöntemi" konulu bir konuşma yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


22 Kasım 2006

Prof. Dr. Taner Timur ile “Felsefi İzlenimler” üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


9 Mayıs 2006

Dr. David Finnemore, "The Constitution Is Dead! Long Live the Constitution: European Integration After No Votes" konulu bir seminer verdi.

>> Daha Fazla Bilgi


 3 Mayıs 2006

E. Büyükelçi Önder Ozar, "İslam Devrimi İran'ı Nereye Götürüyor?" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi 


12 Nisan 2006

Prof. Vemund Aarbakke "Religion, Language and Violence: Identity Formation in Late Ottoman Macedonia" konulu konuşmasını yaptı.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


5 Nisan 2006

Prof. Donald Crone "The Political Consequences of the Economic Crisis in East Asia" konulu bir seminer verdi.

 

>> Daha Fazla Bilgi


29 Mart 2006

Melek Taylan ile "Karanlıkta Diyaloglar" isimli filmin gösterimi ve söyleşisi gerçekleştirildi.

                                                                                                                                                        

>> Daha Fazla Bilgi


15 Mart 2006

Doç. Dr. Suavi Aydın "Irkçılık, Antropoloji ve Türkiye" konulu bir konuşma yaptı.

 

>> Daha Fazla Bilgi


8 Mayıs 2002

Prof. Dr. Ahmed Davutoğlu ve Soli Özel, "11 Eylül Sonrası Filistin-İsrail Sorunu" başlıklı bir sunuş yaptı.


12 Aralık 2001

Büyükelçi Ingmar Karlsson, "European Policy of Islam and Islam in Europe (Avrupa'nın İslam Politikası ve Avrupa'da İslam)" başlıklı bir sunuş yaptı.


24 Kasım 2001

Ruşen Çakır, "Usame bin Ladin ve El-Kaide" başlıklı bir sunuş yaptı.


14 Kasım 2001

Dr. Giovanni Ercolani, "A Methodological Approach to Global Terrorism (Küresel Terörizme Yöntemsel Bir Yaklaşım)" başlıklı bir sunuş yaptı.

 

Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 12.03.2020 11:59:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM