13 Ocak 2010

Panel

GENÇLİK VE SİYASET

“Gençlik ve Siyaset” başlıklı panel 13 Ocak 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Paneli Prof. Dr. Büşra Ersanlı yönetti.

Panelde ilk konuşmacı Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi Koordinatörü Yörük Kurtaran’dı. Kurtaran konuşmasında gençliğin nasıl tanımlanabileceği sorusu üzerinde durdu. Farklı gençlik tanımlarının var olduğunu, toplumsal algıda kimin genç olduğu kimin genç olmadığı konusunda farklı yaklaşımlardan bahsedilebileceğini söyledi. Ayrıca farklı gençlik gruplarını ortak kesen bir tanımlama ekseni bulmakta zorlanıldığından da bahsetti.

Kurtaran’dan sonra konuşan Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Taşkın ise 2007 yılında sayısal, 2009 yılında ise niteliksel araştırmalarla eğildikleri gençlik ve siyaset ilişkisi üzerine kimi gözlemlerini paylaştı. Öncelikle gençliğin siyasal yönelimlerini ortaya koyan sayısal bazlı araştırmaların bulgularını aktaran Taşkın, bu bulguları farklı gençlik gruplarıyla odak grup tekniğiyle yapılan araştırmada ulaşılan sonuçlarla destekledi. Özellikle siyasal parti gençliği üzerine gözlemlerini aktaran Taşkın, gençliğin değerlerinin ailelerinin değerlerinden çok fazla farklılaşmadığını söyledi.

   

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Emrah Çınar ise konuşmasında bir genç olarak siyaset alanında gördüğü sorunlardan bahsetti. Demokratik kamusallığın koşullarının sağlanması konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyen Çınar, özel olanın kamusal alanı kapatmaya başlamasını önemli bir sorun olarak gördüğünü söyledi.

Yine aynı bölümde dördüncü sınıf öğrencisi olan Ulaş Mert Olkun ise Türkiye siyasetini, sıkça referans verilen merkez-çevre ilişkisi üzerinden değerlendirdi. Olkun, geleneksel olarak Türkiye’de merkezin ve çevrenin kimlerden müteşekkil sayıldığını aktardıktan sonra, bu kabulleri eleştirmek gerektiğini belirtti. Özellikle çevre sayılan siyasi iktidarın bu şekilde tanımlanmasını sorgulayan Olkun, çevreye toplumun dışlanmış kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Panel daha sonra katılımcıların görüş ve sorularıyla devam etti. İzleyiciler Türkiye’de gençliğin ne kadar dinamik bir kesim olduğunu, gençliğin nasıl tanımlanması gerektiğini ve siyasetin gençleri ne kadar kapsayabildiğini tartışmaya açtılar.


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 29.02.2016 16:49:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM