Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT'in Siyasi Partiler ve Adaylık Süreçleri hakkında Zoom konferansı

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yüksel Alper ECEVIT Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler bölümü öğretim elemanlarına Zoom üzerinden 9 Şubat 2021'de online bir konferans vermiştir. "Political Parties and Nomination Processes" isimli İngilizce konferans verimli bir soru-cevap bölümüyle devam etti.

Biyografi:

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde,  yüksek lisans derecelerini ise Leiden Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları ve Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını ABD Binghamton Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde tamamladıktan sonra 2013-2017 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışmış, 2015 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Siyasal Partiler, Aday Gösterme Süreçleri, Siyasal Güven ve Yarı-Başkanlık sistemleri konularında çalışmaları vardır.

alper ecevit (5).JPG (1.00 MB)

alper ecevit (3).JPG (275 KB)

alper ecevit (4).JPG (251 KB)

HIZLI ERİŞİM