İklim Değişikliği Çalışma Grubu

 

Küresel çevre politikası, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konuları MURCIR’in araştırma gündeminin öncelikli konuları içinde yer almaktadır. Hedefleri ve uygulamalarıyla uyumlu olarak, Merkezimiz iklim değişikliği ile ilgili araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinde bir işbirliği platformu olma niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede, MURCIR üyeleri 2008 yılında Merkez bünyesi altında bir İklim Değişikliği Çalışma Grubu oluşturulmasına öncülük etmişlerdir.

İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, çevre, enerji ve su konuları üzerine çalışan bilim insanları ve uzmanlardan oluşan İklim Değişikliği Çalışma Grubu, bu özelliğiyle disiplinlerarası çalışmaların yaşama geçirilmesine öncülük edecek bir işbirliği platformu olacaktır. Bu çerçevede, Grubun iklim değişikliği konusunda bir ulusal uzmanlar ağının temelini oluşturması amaçlanmaktadır.

Grubun mevcut çalışma programı 2009 yılı sonunda Kopenhag’da düzenlenecek olan 15. Taraflar Konferansı’na ve 2012 sonrasını kapsayacak anlaşmanın halihazırda yürütülen müzakerelerine yoğunlaşmıştır. İklim Değişikliği Grubu, 2009-10 çalışma programı çerçevesinde iki kitap ortaya çıkaracaktır. Birinci çalışmada 2012 sonrası iklim rejiminin yapısının, ikinci çalışmada da iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı çeşitli konuların incelenmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar yanında, İklim Değişikliği Grubu Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politikası konusundaki tartışmalara katalizörlük yapacak politika önerileri içeren çalışmalar da yayınlayacaktır. MURCIR İklim Değişikliği Çalışma Grubu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Üyeler:

Doç. Dr. Semra Cerit, MURCIR
Yard. Doç. Dr. Rana İzci, Marmara Üniversitesi, AB Enstitüsü
Doç. Dr. Etem Karakaya, Adnan Menderes Üniversitesi, İktisat Bölümü
Dr. Baha Kuban, Ecofys Türkiye
Yard. Doç. Dr. İbrahim Mazlum, MURCIR

Gözlemci Üyeler:

Gülçin Özsoy, REC Türkiye
Bahar Ubay, UNDP Türkiye
Atila Uras, UNDP Türkiye

 


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 26.03.2019 15:33:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM